{{c.message}}

Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår for Nya Valvet Logistics AB/GlossMe
Org. nummer: 997 763 327

Gyldig fra 2021-03-01

GlossMe kjøpsvilkår gjelder fra og med dato som angitt ovenfor, og erstatter eventuelt tidligere publiserte kjøpsvilkår.

Priser og betaling
Prisene hos GlossMe oppdateres kontinuerlig, og er angitt inklusive moms samt i lokal valuta. GlossMe forbeholder seg retten til prisforandringer på hjemmesiden og i øvrige publikasjoner uten varsel. Salg skjer mot faktura, 15 dager netto (maks. 8000 NOK inklusive moms) eller mot betalings-/kredittkort (Visa, Mastercard, Diners Club, Dankort, eOLV) (maks. 10 000 NOK inklusive moms). Betalingsmottakere er Nya Valvet Logistics AB, org.nr: 997 763 327.
GlossMe forbeholder seg retten til å etter sedvanlig kredittsjekk justere maksbeløpet for kredittgrensen, alternativt nekte en bestilling. 
 
Ved betaling med faktura har du som kunde 15 dagers kreditt på fakturaen (0 kr i fakturaavgift). Hver søkand som faktura gjennomgår sedvanlig kredittsjekk.

Hvis vi ekke har motatt din betalning på den siste betalningsdagen sendes purring der purregebyr (for tiden 70 NOK) debiteres. Ved fortsatt uteblitt betaling debiteras inkassogebyr (for tiden 70 NOK). Hvis betalingen ikke kommer til oss etter dette, blir kravet overlevert til et eksternt gjeldsforetak. Salg kan ikke foregå til umyndig eller bestiller under 18 år.

GlossMe har rett til å overlate og/eller pantsette kundekrav til annen kredittgiver.

GlossMe forbeholder seg eiendomsretten til det leverte produktet inntil kunden har oppfylt samtlige forpliktelser overfor GlossMe. Hvis kunden ikke betaler tidsnok har GlossMe rett til å ta tilbake varen. I de tilfeller der GlossMe har besluttet å ta tilbake varer er kunden pliktig til å levere tilbake mottatte varer omgående. Hvis produktet ikke tilbakeleveres til GlossMe debiteres kunden kostnaden for saksbehandling og administrasjon i forbindelse med den enkelte saken.

Fraktkostnad/Fraktvilkår

Fri frakt gjelder på alle bestillinger over 199 kr. På samtlige bestillinger under 199 kr tilkommer en fraktkostnad.Den aktuelle kostnaden for frakt finnes i kundevognen og i kassen. Ingen ytterligere kostnader utover fraktkostnaden tilkommer.

Levering
Ordrer mottatt før klokken 14.00 som inneholder produkter som vi har på lager, sendes normalt samme dag. Ordrebekreftelse sendes kun med e-post til den e-postadresse som er oppgitt.

 
Omtrentlig leveringstid oppgis på internett. Vær oppmerksom på at levering kan ta lengre tid når det er helligdager og "røde dager" i kalenderen. Husk derfor å bestille i god tid før slike dager.

Restnotering
Om en vare er midlertidig utsolgt restnoteres hele ordren inntil full levering kan skje. Dellevering kan gjøres, men da må GlossMe kundeservice kontaktes først.

Avbestilling og endring av ordrer
Du har mulighet til å endre din ordre kostnadsfritt helt inntil forsendelsen blir pakket hos GlossMe. Forandringer kan gjøres etter kontakt med GlossMe kundeservice. Etter at din ordre er pakket kan det ikke gjøres endringer.

Ikke avhentet forsendelse
For ikke avhentet og ikke avbestilt forsendelse som har gått i retur til GlossMe debiteres kunden en avgift på for tiden 310 NOK inklusive moms. Avgiften dekker GlossMe omkostninger, som transport- og administrasjonskostnader.

Garanti
Garantier på varen gis av respektive produsent. GlossMe gir ingen ytterligere garantier utover dem som er spesifisert av produsenten.

Angrerett
Du som privatperson (konsument) har rett til å angre et kjøp innen 14 dager fra den dagen du tok imot varen eller en vesentlig del av denne. Ved benyttelse av angrerett skal du fylle i returseddelen som finnes på baksiden av hver faktura.

De returnerte varene/produktene skal være uåpnede og uskadde. Ved returen skal varen/produktet pakkes godt inn (gjerne i samme emballasje som den ble sendt i fra GlossMe). Transportskader som oppstår på grunn av mangelfull innpakking debiteres kunden. Varer som returneres mot postoppkrav avhentes ikke. GlossMe tar ikke ansvar for transporten av den returnerte forsendelsen. Fraktkostnad for returen betales av kunden.

Angreretten gjelder ikke hvis forseglingen/plomberingen er brutt. Angrerett gjelder kun om varen med originalforpakning er i vesentlig uforandret tilstand. Hvis forseglingen/plomberingen er brutt sendes varene/produktene tilbake kun etter oppfordring fra kunden. I slike tilfeller debiteres ny fraktkostnad. Angreretten gjelder ikke for firmaer.

Reklamasjon
Hvis en vare er skadd eller feilaktig når den ankommer kunden skal reklamasjon skje innen 7 dager fra leveringsdato. Obs! For transportskader, se nedenfor! GlossMe påtar seg å kostnadsfritt rette opp feil i eventuelle reklamasjonssaker. Som kunde har du ansvar for å undersøke produktene nøye når du mottar dem for å forsikre deg om at de er feilfrie.

Det er viktig at en korrekt retur/reklamasjon blir gjennomført, og ved spørsmål og funderinger står GlossMe kundetjeneste alltid til tjeneste.

Ved reklamasjon skal returseddelen som finnes på baksiden av hver faktura fylles i og sendes med. Varene/produktene skal returneres i originalforpakninger samt godt pakket inn i av Posten godkjent ytteremballasje (f.eks. bølgepapp). Eventuelle transportskader på grunn av mangelfull innpakking debiteres kunden.

I de tilfeller der produsenten gir egen support og garantiservice har GlossMe retten til å i reklamasjonssaker henvise kunden direkte til respektive produsents support eller av produsenten godkjent servicepartner.

GlossMe kontrollerer/tester innsendte varer ifølge kundens feilbeskrivelse, hvilket gjør det viktig at feilbeskrivelsen er så utførlig som mulig. Om varen etter test anses som feilfri debiteres kunden en avgift på 310 NOK inklusive moms for å dekke GlossMe omkostninger for returen.

Når GlossMe bedømmer varene/produktene som feilfrie, returneres forsendelsen kun etter oppfordring fra kunde. I slike tilfeller debiteres ny fraktkostnad.

Transportskade
Transportskade skal umiddelbart (på leveransens ankomstdag) meldes til transportør samt til GlossMe via e-post, info@glossme.eu. Som kunde skal du ikke ta med deg en pakke som ser skadd ut. Hvis du oppdager skaden først etter at du har åpnet pakken reklamerer du umiddelbart varen til transportør samt til GlossMe som beskrevet ovenfor.

Ansvar for feil
Foreligger det feil som GlossMe er ansvarlig for, påtar GlossMe seg å på egen bekostning rette opp feilen ved reparasjon, ny leveranse eller tilbakebetaling av kjøpesum hvis dette kan gjøres uten vesentlig kostnad eller ulempe for GlossMe. Ytterligere rettigheter for kunde kan komme i tillegg med respektive produsenters egne mot sluttkunde rettede garantier.

GlossMes ansvar er begrenset til hva som angis i disse kjøpsvilkårene samt i samsvar med forbrukerkjøplovgivningen. GlossMe har således ikke direkte eller indirekte ansvar for for eksempel (men ikke begrenset til) inkompatibilitet, leveringsforsinkelser, skadebringende egenskaper i varene, produktansvar, uteblitt fortjeneste, driftavbrudd, merarbeid eller annen økonomisk skade. Legg merke til at support og feilmelding kan være på engelsk hos visse produsenter.

Teknisk support og brukerstøtte
For teknisk support og/eller brukerstøtte, ved allmenne spørsmål eller ved feil på vare henvises du til respektive produsent. GlossMe kan ikke skaffe til veie teknisk support på produkter.

 

Integritetspolicy

Ansvar og overgripende informasjon

Nya Valvet Logistics AB (GlossMe), orgnr: 997 763 327, er personopplysningsansvarlig for de personopplysninger som innhentes og behandles av GlossMe. Vi følger Personopplysningsloven (PUL), SFS 1998:204 samt det nye EU-regelverket GDPR (Personvernforordning) aktiv fra 25 mai 2018

Vi er gjennom å følge ovenstående regelverk ansvarlige for hvordan vi lagrer og behandler de personopplysninger du legger igjen hos oss som navn, adresse, personnummer, mobil- og telefonnummer samt e-postadresse. Vi kommer til å behandle dine personopplysninger for å kunne administrere dine innkjøp, analysere dine kjøp fra oss for å skreddersy og bedre tilpasse våre tilbud til deg gjennom ulike kommunikasjonsmuligheter samt for å kunne utvikle og forbedre våre produkter og tjenester.

Som et ledd i vår markedsføring analyserer vi ulike opplysninger; personopplysninger, dine innkjøp og din aktivitet på våre sider samt gjennom ulike samarbeidspartnere kan vi også følge dette på andre eksterne sider/plattformer.
Vi kommer eventuelt til å behandle dine personopplysninger med hjelp av ulike analyseprogram/tjenester og samarbeid for å skape mer relevante og tilpassede annonser og tilbud som du ser eller får samt for å kunne utvikle produkter og tjenester eller for å verdilegge ditt bruk av vår side og for tjenester i tilknytning til sideaktiviteter og bruk av internett.

Når vi kan dele dine opplysninger
Dine personopplysninger kan bli gitt eller kontrolleres med ulike samarbeidspartnere for analyse, sikring av adresseopplysninger eller for markedskommunikasjon. Vi deler kun dine personopplysninger når det er et krav fra loven eller øvrig når det er tillatt i loven. Vi kan i visse tilfeller bruke et personopplysningsansvarlig som hjelper oss med vår markedsføring eller for å håndtere ulike avtaler og/eller bestillinger. De som hjelper oss i disse situasjonene kan være transport- og logistikkselskap, bank- og kredittkortselskap eller leverandører innen markedsføring. I slike tilfeller har vi inngått en avtale for personopplysningsansvarlig som forsikrer om at det finnes sikkerhetstiltak på plass for å beskytte dine opplysninger.
Dine personopplysninger kan også blir gitt ut til og behandles av Nya Valvet Logistics AB, og deres øvrige datterbolag.

Lagring og lagringstid
Vi kan spare dine personopplysninger i opp til tre år etter at ditt kundeforhold med oss har opphørt for ulike markedsføringsårsaker i henhold til ovenfor.
Vi ser deg som en kunde i samband med ditt kjøp, gjennom den tiden som du avbetaler på dine kjøp, abonnerer på eller bruker noen av våre produkter/tjenester, bruker noen av våre tjenester på vår side eller bruker noen av våre applikasjoner. Vi ser på deg også som en kunde under tiden som eventuell garantitid løper på produkt(er) som du har kjøpt av oss.

Innsamling av opplysninger og samtykke
Gjennom kjøp av produkt(er) fra vårt sortiment, søknad om kreditt, registrering av brukskonto hos oss, registrering for mottak av sms- eller e-postmarkedsføring, bestilling av abonnement eller overvåking av produkter og/eller nedlastning av noen av våre applikasjoner samtykker du til slik behandling av dine personopplysninger som angitt ovenfor. Du kan helt eller delvis ta tilbake ditt samtykke gjennom skriftlig melding til oss på den nedenfor angitte adressen.

Dine rettigheter/kontakt oss
Vi bruker dine personopplysninger på grunn av ditt samtykke men du har rett til å dra tilbake ditt samtykke når som helst. Om du ikke ønsker at dine personopplysninger skal brukes til for eksempel e-post markedsføring, sms eller lignende kan du avregistrere deg fra disse markedsaktivitetene alternativt kontakte vår kundeservice på 800-17088 eller maile på info@glossme.eu


Du som kunde har rett til å vite hvilken informasjon vi har spart om deg. Du har også rett til å endre eller få opplysninger slettet med støtte av GDPR fra 25 mai 2018. Dette kan gjøres med forbehold om passende lov gjennom å skrive til oss på Nya Valvet Logistics AB/GlossMe, Att: Kundeservice, Se - 438 91 Landvetter og skrive om ditt ærende. Behandlingstiden kan være opp til 6 måneder avhengig av ditt ærende

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne Integritetspolicyen når som helst, i den utstrekning endringene er nødvendige for å ordne på forstyrrelser eller for å oppfylle nye juridiske eller teknologiske krav.

Registrerte varemerker
Alle navn, betegnelser, varemerker med mer som forekommer hos GlossMe er registrerte varemerker.

Annet
Fakta- og prisopplysninger oppgis med forbehold om trykkfeil, leverandørers prisøkninger, eventuelt feilaktig angitte tekniske spesifikasjoner og så videre samt for utsolgte varer. GlossMe forbeholder seg retten til endring av informasjon, inklusive priser, spesifikasjoner og produkttilbud uten varsel.

Sedvanlig kredittkontroll utføres og GlossMe forbeholder seg retten til å nekte ordrer.

Alle bedrageriforsøk politianmeldes og alle IP-adresser registreres.

GlossMe samarbeider med Transcom Credit Management Services AB ved eventuelle inkassosaker.

GlossMe forbeholder seg retten til å nekte å akseptere bestillinger.